Chính sách bảo hành

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM có chính sách bảo hành riêng cho từng sản phẩm. Các thông tin bảo hành được quy định cụ thể trên mỗi nhãn hiệu hàng hóa đăng tải trên website https://sanpham.rovinacoffee.vn/

Đối với các mặt hàng thực phẩm, đồ uống … CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM cam kết đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm như (thành phần, thời hạn sử dụng.. in trên bao bì).

Đối với các mặt hàng máy móc thiêt bị: Khi máy móc bị hỏng CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM sẽ kiểm tra và sửa chữa cho khách hàng trong thời gian bảo hành đã cam kết trên sản phẩm, đồng thời chuyển báo cáo về các máy móc bị hỏng cho Nhà sản xuất, Nhà sản xuất sẽ gửi phụ tùng thay thế cho khách hàng. Trong một số trường hợp nếu có yêu cầu, CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM sẽ gửi phụ tùng hỏng về cho Nhà sản xuất. Khách hàng sẽ không chịu chi phí bảo hành trong thời hạn bảo hành mà Nhà sản xuất đã quy định gắn trên các thiết bị máy móc.

Đối với các mặt hàng ly tách, vật phẩm không được bảo hành. Khách hàng sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng hàng hóa ngay khi nhận hàng, Nếu hàng giao bị lỗi kỷ thuật, bể trước khi nhận hàng. CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM sẽ tiến hành đổi hàng ngay tại thời điểm giao. Sau khi khách hàng đã ký xác nhận và nhận hàng, CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng hàng hóa.

Bài viết liên quan

đã mua